Zdroj: http://www.ouvranov.cz/aktualni-informace/sber-objemneho-odpadu  •  Vydáno: 20.3.2017 20:57  •  Autor: Miroslava Hanáková

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADUVe dnech od 28. do 30. března 2017 (do 8,00 hod.) bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.
Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.
Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!