Zdroj: http://www.ouvranov.cz/aktualni-informace/informace-k-odberu-kuric  •  Vydáno: 27.11.2017 21:27  •  Autor: Miroslava Hanáková

Informace k odběru kuřic

Informace k odběru kuřicDOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !. Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS , českého programu DOMINANT a německého programu LOHMAN . Výborná kondice, komplexní vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě. Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství.