Zdroj: http://www.ouvranov.cz/aktualni-informace/kurice-dovoz-zdarma-po-cele-cr  •  Vydáno: 16.6.2019 20:56  •  Autor: Miroslava Hanáková

KUŘICE - DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !

KUŘICE - DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT. Výborná kondice, komplexní vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě. Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství.