náš městys

náš městys

menu

úvodní stránka
kontakty
historie
základní údaje
úřad městyse
zastupitelstvo
dokumenty
akce
místní knihovna
Vranovský zpravodaj
pro turisty
zdravotní středisko
jízdní řády
Vyhlídka zamilovaných
důležité odkazy
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Moderní úřad

sbor dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

 

elektronická podatelna


Adresa e-Podatelny: podatelna@ouvranov.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (mimo reklamy) doručovaných Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.
Je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesílatel opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsaná podání má stejnou váhu jako písemnost podepsaná vlastnoručně. 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Úřad městyse Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
671 03 Vranov nad Dyjí

Úřední hodiny podatelny: 
Pondělí 6:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý    6:30 - 11:30 12:00 - 14:00
Středa  6:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 6:30 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek   6:30 – 11:30 12:00 – 13:00

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu městyse
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou. 

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručené datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Úřadu městyse Vranov nad Dyjí
 podatelna podatelna@ouvranov.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Úřad městyse Vranov nad Dyjí akceptuje soubory ve formátech: 
- *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
- *.TXT (prostý text)
- *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)
- *.DOC (dokument MS Word)
- *.XLS (dokument MS Excel)
Jednou e-mailovou zprávu (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na disketách 1,44 MB a na CD.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu městyse činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
• zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád 
• zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád 


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vranovská pouť

Dětský den

Vranovské posvícení

Okrsková soutěž
v požárním sportu 2012

Výstava HOBBY - České Budějovice

Zahájení rekreační sezóny 2012

Den Matek

Slet čarodějnic

Odpoledne na Šumné

Vranov čte dětem

Velikonoční dílny ZŠ Vranov nad Dyjí

Pálení Morany

Lázně Sarvár

Masopust

Kluziště v areálu SK Vranov nad Dyjí