náš městys

náš městys

menu

úvodní stránka
kontakty
historie
základní údaje
úřad městyse
zastupitelstvo
dokumenty
akce
místní knihovna
Vranovský zpravodaj
pro turisty
zdravotní středisko
jízdní řády
Vyhlídka zamilovaných
důležité odkazy
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Moderní úřad

sbor dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

 

základní údaje


Údaje o městyse Vranov nad Dyjí r. 2007

Oficiální název: Městys Vranov nad Dyjí
Starosta : ing. Lubomír Vedra

Důvod a způsob založení: 
- městys Vranov nad Dyjí je územním samosprávním celkem. Základním právním zakotvením existence obcí je zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Dalším zákonem, který upravuje postavení a činnost samosprávních jednotek je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Organizační struktura: 
- městys Vranov nad Dyjí plní úkoly v samostatné působnosti a přenesené působnosti
- samostatná působnost – městys zde plní úkoly ve svém územním obvod a to v rozsahu stanoveném zákonem a dle potřeb městyse
- přenesená působnost – městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a to pro obvod pověřeného úřadu městyse, matričního a stavebního úřadu a obvod pro projednávání přestupků

Kontaktní spojení: 
Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
671 03 Vranov nad Dyjí

úřední hodiny
Po, St    6:30 – 11:30 12:00-17:00

pracovní doba
Po, St    6:30 – 11:30 12:00-17:00
Út, Čt    6:30 – 11:30 12:00-14:00
Pá         6:30 – 11:30 12:00-13:00

Telefon: +420 515 296 312, +420 515 296 254
Fax: +420 515 296 319 +420 515 296 285 +420 515 296 287

Podatelna elektronické pošty: podatelna@ouvranov.cz

Případné platby můžete poukázat: 
1921-741/0100
167302190/0300
1582876399/0800

IČO: 00293 806
DIČ:CZ00293806

Žádosti o informace:
- podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze získat: na úřední desce, na internetových stránkách, na jednotlivých odborech úřadu městyse.

Příjem žádostí a dalších podání: 
- lze podat u jednotlivých odborů úřadu městyse. Občané se mohou obracet na volené členy zastupitelstva městyse, včetně starosty a jeho zástupce

Opravné prostředky, formuláře: jednotlivé odbory úřadu městyse vydávají na základě nebo z moci úřední rozhodnutí v přenesené působnosti. Žadatel je povinen předložit k žádosti doklady, na základě kterých má být vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření. Místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí příslušného odboru nebo orgánu městyse, případně postupy a lhůty, které se musí dodržovat sdělí příslušné odbory, nebo jsou uvedeny u jednotlivých rozhodnutí. Příslušné tiskopisy (žádosti, formuláře) jsou k dispozici na příslušných odborech

Nejdůležitější předpisy: platné znění nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých odbor koná a rozhoduje je u těchto odborů k nahlédnutí. Mimo to je u úřadu městyse uložena Sbírka zákonů ČR, do které je možno v úřední dny nahlédnout

STATISTICKÉ ÚDAJE
ZUJ: 595098
Statut města: Ne
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 1342 ha
Počet obyvatel k 31.01 2012   854
Z toho muži                           436
Ženy                                     418
Věkové složení obyvatel:
Do 6        43
7 – 18     90
13 – 30 133
31 – 40 143
41 – 50 110
51 – 60 124
61 – 70 123
71 – 80   60
81 - 90   26
91 – 100  2
Pošta: ANO
Škola: ANO
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: ANO
Kanalizace: ANO
Vodovod: ANO
Plynofikace: částečně 


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vranovská pouť

Dětský den

Vranovské posvícení

Okrsková soutěž
v požárním sportu 2012

Výstava HOBBY - České Budějovice

Zahájení rekreační sezóny 2012

Den Matek

Slet čarodějnic

Odpoledne na Šumné

Vranov čte dětem

Velikonoční dílny ZŠ Vranov nad Dyjí

Pálení Morany

Lázně Sarvár

Masopust

Kluziště v areálu SK Vranov nad Dyjí