Složka - Rok 1996  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
č. 1/1996 O místních poplatcích - byla zrušena 16.10.2007 16.10.2007
č. 2/1996 O zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci 16.10.2007 16.10.2007