Složka - Rok 2001  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
č. 1/2001 Která mění a dopňuje znění vyhlášky č. 1/1996 a č. 2/1999 o místních poplatcích - byla zru 16.10.2007 16.10.2007
č. 2/2001 K regulačnímu plánu - Vranov pláž a hráz 16.10.2007 16.10.2007
č.3/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a o 16.10.2007 16.10.2007