Složka - Rok 2006  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
č. 1/2006 Školské obvody 16.10.2007 16.10.2007
č. 2/2006 O místních poplatcích 16.10.2007 16.10.2007
č. 3/2006 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 16.10.2007 16.10.2007