Aktuální informace rss

Technická porucha telefonu podatelny

Z důvodu technické poruchy na telefonní lince +420 515 296 312 (podatelna) žádáme občany, aby pro telefonní kontakt s úřadem využívali telefonní čísla konkrétních pracovníků městyse.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 5.10.2022 20:53  •  Přečteno: 17x

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 22. října 2022 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8,00 do 9,00 hodin.

Mezi nebezpečný odpad patří:
barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 23.9.2022 9:35  •  Přečteno: 29x

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 24. do 27. října 2022  bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.    

Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené
období a kontejner!!!

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 23.9.2022 9:35  •  Přečteno: 29x

Upozornění pro občany

Veřejné zasedání zastupitelstva se překládá ze středy 7.9.2022 na středu 21.9.2022 v 18,00 hod.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 6.9.2022 10:32  •  Přečteno: 102x

Oznámení

OznámeníV pátek 23. září 2022 bude pošta ve Vranově nad Dyjí otevřená od 8,00 do 11,00 hodin.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 2.9.2022 8:52  •  Přečteno: 66x

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022Odkazy na informace:
Hlasování do přenosné volební schránky
Změna umístění volební místnosti
Návod na úpravu hlasovacího lístku
Informace na stránkách ministerstva vnitra

Informační videa:
Volby 2022: Podmínky hlasování v obecních volbách
Volby 2022: Jak vypadá hlasovací lístek?
Volby 2022: Jak upravit hlasovací lístek?

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 7.8.2022 20:58  •  Přečteno: 589x

Hudební festival Silberbauerovo hudební Podyjí

Hudební festival Silberbauerovo hudební PodyjíHudební festival „Silberbauerovo hudební Podyjí“ již potřetí zavítá na jižní Moravu a do Dolního Rakouska a propojí v jedinečný zážitek hudbu, tanec a světlo.

Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební Podyjí se koná již třetím rokem. Hudební díla budou letos prezentována ve svatostáncích jižní Moravy a Dolního Rakouska převážně na hudebních nástrojích z dílny znojemského varhanáře Josefa Silberbauera a jeho učitele Ignáce Jakoba Floriána Casparida. Festival se ponese v duchu „souboje světla a temnoty“.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 6.8.2022 13:15  •  Přečteno: 223x

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazuV roce 2021 byl novelizován zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl několik úprav. Jednou ze zásadních novinek je zneplatnění občanského průkazu (dále OP) v případě změny některých z údajů.
V případě, kdy občan změní například místo trvalého pobytu, jméno, příjmení nebo rodinný stav (sňatek, rozvod, ovdovění - je-li tento údaj v OP uveden), dochází nově k automatickému zneplatnění dokladu po 45 dnech od změny údaje.
Zkontrolujte si proto platnost OP, ale i dalších dokladů.
S blížící se letní sezónou doporučujeme občanům, aby si zavčas zkontrolovali platnost všech svých dokladů, případně dokladů svých dětí a v dostatečném předstihu požádali o jejich výměnu. Předejdou tak nejen nepříjemnostem, ale také ušetří finanční prostředky za případná podání žádostí o doklady ve zkrácených lhůtách. O výměnu osobních dokladů je možné požádat na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 23.2.2022 22:07  •  Přečteno: 394x