SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 24. do 27. října 2022  bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.    

Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu. Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).
!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené
období a kontejner!!!

print Formát pro tisk
Zpět Zpět do kategorie