SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 2. do 5. května 2023  bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.    

 Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

print Formát pro tisk
Zpět Zpět do kategorie