SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 29. dubna 2023 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.

Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 08.00 do 09,00 hodin.

Mezi nebezpečný odpad patří:

Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

 !!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas !!!

 

print Formát pro tisk
Zpět Zpět do kategorie