SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 13. 04. 2024 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad a provádět zpětný sběr elektrospotřebičů.

Nebezpečný odpad a kompletní elektrospotřebiče přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. Mezi uvedený odpad patří:

  • barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, pračky, mikrovlnky, monitory, počítače, tiskárny, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!

print Formát pro tisk
Zpět Zpět do kategorie