Aktuální informace rss

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 29. dubna 2023 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.

Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 08.00 do 09,00 hodin.

Mezi nebezpečný odpad patří:

Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

 !!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas !!!

 

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 16.3.2023 9:20  •  Přečteno: 14x

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 2. do 5. května 2023  bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.    

 Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 16.3.2023 9:20  •  Přečteno: 25x

Kulturně zábavné odpoledne v Šumné

Kulturně zábavné odpoledne v Šumné Pěkně Vás zdravím jménem pořadatelů tradiční akce, pracovně nazývané Šumšou – kulturně zábavné odpoledne. Po dvouleté přestávce, opět letos tuto aktivitu chystáme. A to v neděli 16. 4. v 15,00 hodin v kulturním domě v Šumné.

Chceme pozvat i vás nejen jako diváky, ale i k aktivnímu zapojení. Celá akce má ukázat, že i v naší oblasti žijí lidé, kteří něco dovedou a umí se slušně pobavit. Má to vést také ke sblížení a vzájemnému povzbuzení. Pravidla zůstávají stejná: nejméně sedmi členný tým si připraví vystoupení maximálně na 7 minut. Účastnit se mohou dospělí, mládež, děti i staří. Podmínka je, aby předvedený program byl slušný a nikoho neurážel. Zkušenost z minulých let ukázala, že jde o akci prospěšnou a zajímavou.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 3.3.2023 21:36  •  Přečteno: 65x

Nová publikace - Sakrální památky Vranov nad Dyjí

Nová publikace - Sakrální památky Vranov nad DyjíÚřad městyse nabízí k prodeji nově vydanou publikaci ,,Sakrální památky Vranova nad Dyjí" za 150,-Kč.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 13.2.2023 10:35  •  Přečteno: 170x

Prodej chovné drůbeže

Prodej chovné drůbežeAktuální nabídku naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 23.1.2023 13:33  •  Přečteno: 112x

Oznámení

OznámeníGynekologická ordinace bude od 1.1.2023 v provozu každé druhé úterý, tj. 10. ledna, 24. ledna, 7. února, 21.února, 7. března, 21. března. Jedná se o přechodné opatření z provozních důvodů. Nebude-li lékařka přítomna v ordinaci ve Vranově nad Dyjí, pak ji zcela jistě zastihnete v ordinaci ve Znojmě.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 23.1.2023 7:45  •  Přečteno: 80x

Datová schránka

Datová schránkaVážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.
Informační leták - identita občana
Informační leták - datová schránka

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 14.11.2022 20:31  •  Přečteno: 246x