Informace poskytnuté na žádost

Otázky a odpovědi v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté na žádost v roce 2023

Informace poskytnuté na žádost v roce 2022

Informace poskytnuté na žádost v roce 2021

Informace poskytnuté na žádost v roce 2020

 • Odpověď na stížnost adresovanou dne 17. 09. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad
  Odpověď [PDF, 151 kB]
  Zveřejněno: 21.10.2020
   
 • Odpověď na žádost ze dne 17. 08. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, tajemník úřadu
  Odpověď [PDF, 646 kB]
  Zveřejněno: 1.9.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 17. 08. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad
  Dotaz [PDF, 646 kB] | Odpověď [PDF, 209 kB]
  Zveřejněno: 1.9.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 11. 08. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí a 12. 8. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, kancelář tajemníka
  Dotaz [PDF, 646 kB] | Odpověď [PDF, 209 kB] | Upřesnění [PDF, 209 kB] | Výzva o upřesnění žádosti [PDF, 209 kB]
  Zveřejněno: 14.8.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 26. 07. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí
  Dotaz [PDF, 72 kB] | Odpověď [PDF, 115 kB]
  Zveřejněno: 30.7.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 14. 04. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad
  Dotaz [PDF, 1009 kB] | Odpověď [PDF, 569 kB]
  Zveřejněno: 30.4.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 10. 04. 2020 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad
  Dotaz [PDF, 1009 kB] | Odpověď [PDF, 569 kB]
  Zveřejněno: 27.4.2020
   
 • Dotaz adresovaný dne 24. 1. 2020 na Městys Vranov nad Dyjí
  Dotaz [PDF, 104 kB] | Odpověď [PDF, 72 kB]
  Zveřejněno: 28.1.2020
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2019

 • Odpověď na dotaz adresovaný dne 19. 8. 2019 na Městys Vranov nad Dyjí
  Odpověď [PDF, 102 kB]
  Zveřejněno: 22.8.2019
   
 • Dotaz adresovaný dne 21. 7. 2019 na Městys Vranov nad Dyjí
  Dotaz [PDF, 322 kB] | Odpověď [PDF, 1120 kB]
  Zveřejněno: 31.7.2019
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2018

 • Dotaz adresovaný dne 12.02.2018 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace v souvislosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Dotaz [PDF, 13 kB] | Odpověď [PDF, 452 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 21. 11. 2018 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o vyplnění dotazníku
  Dotaz [PDF, 439 kB] | Odpověď [PDF, 241 kB]
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2017

 • Dotaz adresovaný dne 26.7.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad: Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s pozemní komunikací v obci Podhradí nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 292 kB] | Odpověď [PDF, 232 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 16.8.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 58 kB] | Odpověď [PDF, 78 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 28.7.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace k novele zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
  Dotaz [PDF, 279 kB] | Odpověď [PDF, 56 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 26.7.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s plánovaným zákonem o sociálním bydlení.
  Dotaz + odpověď [PDF, 187 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 10.7.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace o ověření administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce adresovaná na Úřad městyse Vranov nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 140 kB] | Odpověď [PDF, 320 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 23.6.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně stížnosti o napadení psem adresovaná na Úřad městyse Vranov nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 323 kB] | Odpověď [PDF, 503 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 20.6.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace týkající se soustavy veřejného osvětlení.
  Dotaz [PDF, 146 kB] | Odpověď [PDF, 471 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 03.04.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.
  Dotaz [PDF, 63 kB] | Odpověď [PDF, 148 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 24.2.2017 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně šikanózních žádostí adresovaných na Úřad městyse Vranov nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 155 kB] | Odpověď [PDF, 15 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 20.2.2017 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů Městyse Vranov nad Dyjí pro rok 2017
  Dotaz [PDF, 443 kB] | Odpověď [PDF, 175 kB]
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2016

 • Dotaz adresovaný dne 11. 08. 2016 na Městys Vranov nad Dyjí: Dotaz adresovaný na Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební odbor na uplatnění stavebního zákona
  Dotaz [PDF, 122 kB] | Odpověď [PDF, 2074 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 11. 08. 2016 na Městys Vranov nad Dyjí: Stížnost adresovaná na Městys Vranov nad Dyjí proti nečinnosti při vyřizování podané žádosti o informace
  Dotaz [PDF, 507 kB] | Odpověď [PDF, 253 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 01. 08. 2016 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí kolaudačního rozhodnutí
  Dotaz [PDF, 1031 kB] | Odpověď [PDF, 903 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 22. 06. 2016 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí územního rozhodnutí
  Dotaz [PDF, 704 kB] | Odpověď [PDF, 427 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 25. 01. 2016 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně platu tajemníka
  Dotaz [PDF, 604 kB] | Odpověď [PDF, 227 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 12. 02. 2016 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů městyse pro rok 2016
  Dotaz [PDF, 197 kB] | Odpověď [PDF, 562 kB]
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2015

 • Dotaz adresovaný dne 22.12.2015 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí
  Dotaz [PDF, 221 kB] | Odpověď [PDF, 217 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 25. 05. 2015 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů městyse pro rok 2015.
  Dotaz [PDF, 707 kB] | Odpověď [PDF, 192 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 13. 05. 2015 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně užívání systému pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů.
  Dotaz [PDF, 19 kB] | Odpověď [PDF, 33 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 12.1.2015 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů městyse pro rok 2015.
  Dotaz [PDF, 210 kB] | Odpověď [PDF, 214 kB]

Informace poskytnuté na žádost v roce 2014

 • Dotaz adresovaný dne 6.8.2014 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí.
  Dotaz [PDF, 390 kB] | Odpověď [PDF, 493 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 31.3.2014 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů městyse pro rok 2014.
  Dotaz [PDF, 759 kB] | Odpověď [PDF, 603 kB]

Informace poskytnuté na žádost v roce 2013

 • Dotaz adresovaný dne 04.11.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně složení zastupitelstva obce.
  Dotaz [PDF, 264 kB] | Odpověď [PDF, 667 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 01.11.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí. Žádost o poskytnutí informace ohledně poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
  Dotaz [PDF, 178 kB] | Odpověď [PDF, 503 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 03.09.2013 na Městys Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace o vydaných rozhodnutích, které se vztahují k nakládání s odpadními vodami v oblasti vodní nádrže Vranov.
  Dotaz [PDF, 203 kB] | Odpověď [PDF, 222 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 02.09.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.
  Dotaz [PDF, 198 kB] | Odpověď [PDF, 164 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 12.08.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí materiálů k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, stavebnímu řízení.
  Dotaz [PDF, 229 kB] | Odpověď [PDF, 231 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 16.04.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů na rok 2013.
  Dotaz [PDF, 224 kB] | Odpověď [PDF, 155 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 30.01.2013 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů na rok 2013.
  Dotaz [PDF, 220 kB] | Odpověď [PDF, 198 kB]
   

Informace poskytnuté na žádost v roce 2012

 • Dotaz adresovaný dne 03.12.2012 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně příslušných institucí k orgánu územní samosprávy.
  Dotaz [PDF, 334 kB] | Odpověď [PDF, 181 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 15.03.2012 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů na rok 2012.
  Dotaz [PDF, 235 kB] | Odpověď [PDF, 195 kB]
   
 • Dotaz adresovaný dne 03.01.2012 na Úřad městyse Vranov nad Dyjí: Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů na rok 2012.
  Dotaz [PDF, 275 kB] | Odpověď [PDF, 181 kB]