Komunální odpad

Poplatek za komunální odpad v roce 2023

Sazba místního poplatku pro poplatníka (fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců povolen na našem území trvalý nebo přechodný pobyt nebo fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) činí 650,- Kč

Osvobození od poplatku:

 • osoba trvale hlášená ve Vranově nad Dyjí, která je poplatníkem poplatku za odkládání KO z nemovité věci v jiné obci, ve které bydlí,
 • děti trvale hlášené ve Vranově nad Dyjí umístěné v dětském domově nebo jiném zařízení ústavní péče,
 • osoba trvale hlášená ve Vranově nad Dyjí umístěná v domově pro seniory nebo v zařízení pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby umístěné v chráněném bydlení,
 • osoba trvale hlášená ve Vranově nad Dyjí umístěná v zařízení pro výkon trestu s výjimkou nařízeného domácího vězení,
 • osoba trvale hlášená na ohlašovně Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, u které její pobyt není znám a která se ve Vranově nad Dyjí nezdržuje po dobu celého kalendářního roku.

V případě, že poplatník nenahlásí skutečnost opravňující k osvobození ve stanovené lhůtě 30 dnů, nárok na osvobození zaniká.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření a to nejpozději do 31. 08. 2023.

Úhrada:

 • bezhotovostně:
  • Komerční banka 1921741/0100
   IBAN: CZ43 0100 0000 0000 0192 1741 – platby ze zahraničí
  • Česká spořitelna 1582876399/0800
   IBAN: CZ05 0800 0000 0015 8287 6399 – platby ze zahraničí
  • Poštovní spořitelna 167302190/0300
   IBAN: CZ65 0300 0000 0001 6730 2190 - platby ze zahraničí
 • hotově na pokladně úřadu městyse Vranov nad Dyjí
 • složenkou

Variabilní symbol: 1345
Specifický symbol: číslo popisné nebo evidenční nemovitosti (domu, chaty, chalupy)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele nemovitosti

Dokumenty ke stažení