Posvícení

Můžeme být právem hrdi na historii, ale i současnost našeho městyse, který je chloubou nás všech. Datum 29. května L.P. 2011 se stalo mezníkem pro založení nové tradice - posvícení v našem městysu, neboť bylo spjaté s událostí posvěcení nového oltáře v kostele, který se po skončených průzkumech stal klenotem mezi památkami kraje.

posviceni-2011-1.jpg posviceni-2011-2.jpg posviceni-2011-3.jpg posviceni-2011-4.jpg posviceni-2011-5.jpg posviceni-2011-6.jpg posviceni-2011-7.jpg posviceni-2011-8.jpg posviceni-2011-9.jpg posviceni-2011-10.jpg posviceni-2011-11.jpg posviceni-2011-12.jpg posviceni-2011-13.jpg posviceni-2011-14.jpg posviceni-2011-15.jpg posviceni-2011-16.jpg posviceni-2011-17.jpg posviceni-2011-18.jpg posviceni-2011-19.jpg