Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Městys Vranov nad Dyjí
2. Důvod a způsob založení Obec Vranov nad Dyjí je územním samosprávným celkem. Základním právním zhotovením existence obcí je zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Dalším zákonem, který upravuje postavení a činnost samosprávných jednotek je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Od 10. října 2006 dle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl Vranov nad Dyjí jmenován městysem.
3. Organizační struktura Schéma organizační struktury [PDF, 84 kB]
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
671 03

(kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR: 595098)

ID datové schránky: 4ugbuf7
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
671 03

Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí
Náměstí 47
Vranov nad Dyjí
671 03
4.3 Úřední hodiny Pondělí - 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00
Středa - 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00
4.4 Telefonní čísla 515 296 312
4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky http://www.ouvranov.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@ouvranov.cz
4.8 Další elektronické adresy kudrova@ouvranov.cz (oblast ekonomická)
ucetni@ouvranov.cz (oblast ekonomická)
maurerova@ouvranov.cz (vnitřní správa)
vedra@ouvranov.cz (starosta)
grund@ouvranov.cz (tajemník)
mynarikova@ouvranov.cz (stavební úřad vedoucí)
pigal@ouvranov.cz (stavební úřad)
knihovna@ouvranov.cz (místní knihovna)
infocentrum@ouvranov.cz (informační centrum)
hanakova@ouvranov.cz (vnitřní správa)
kocholova@ouvranov.cz (vnitřní správa)
5. Případné platby lze poukázat 1921741/0100
167302190/0300
1582876399/0800
6. IČ 00293806
7. DIČ CZ00293806
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních Dokumentů Obecně závazné vyhlášky
Dokumenty stavebního úřadu
Zasedání zastupitelstva
Další dokumenty na úřední desce
Dokumenty a informace
Obecní zpravodaj
8.2 Rozpočet Rozpočet městyse Vranov nad Dyjí
9. Žádosti o informace Způsob získávání informací [PDF, 300 kB]
Žádost o poskytnutí informace [PDF, 178 kB]

Informace poskytnuté na žádost (dotazy a odpovědi)
10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob příjmu žádostí [PDF, 305 kB]
11. Opravné prostředky Podání opravného prostředku [PDF, 276 kB]
12. Formuláře Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí
Formuláře pro státní sociální podporu
Formuláře ministerstva vnitra
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace na portálu veřejné správy
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů [PDF, 331 kB]
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování Informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Ceny úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o poskytování informací