Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název Městys Vranov nad Dyjí
2. Důvod a způsob založení

Obec Vranov nad Dyjí je územním samosprávným celkem. Základním právním zhotovením existence obcí je zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Dalším zákonem, který upravuje postavení a činnost samosprávných jednotek je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Od 10. října 2006 dle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl Vranov nad Dyjí jmenován městysem.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad - Jihomoravský kraj.

3. Organizační struktura Schéma organizační struktury [PDF, 84 kB]
Zastupitelstvo městyse
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
671 03
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
671 03

Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí
Náměstí 47
Vranov nad Dyjí
671 03
4.3 Úřední hodiny Pondělí - 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00
Středa - 8:00 až 11:30 a 12:00 až 17:00
4.4 Telefonní čísla +420 515 225 905 - Sociální referent
+420 515 296 312 - Referent vnitřní správy
+420 515 225 902 - Starosta
+420 515 225 903 - Tajemník
+420 515 225 907 - Referent pro oblast ekonomickou
+420 515 225 908 - Referent stavebního úřadu
+420 515 225 904 - Referent vnitřní správy
+420 728 650 797 - Místní knihovna
4.5 Adresa internetových stránek https://www.ouvranov.cz
4.6 Adresa podatelny Městys Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
671 03

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: disk CD nebo DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny podatelna@ouvranov.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 4ugbuf7
5. Případné platby lze poukázat 1921741/0100
167302190/0300
1582876399/0800
6. IČ 00293806
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00293806
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních Dokumentů Obecně závazné vyhlášky
Dokumenty stavebního úřadu
Zasedání zastupitelstva
Další dokumenty na úřední desce
Územní plán
Dokumenty a informace
Obecní zpravodaj
8.2 Rozpočet Rozpočet městyse Vranov nad Dyjí
9. Žádosti o informace Způsob získávání informací [PDF, 300 kB]
Žádost o poskytnutí informace [PDF, 178 kB]

Informace poskytnuté na žádost (dotazy a odpovědi)
10. Příjem podání a podnětů Místo a způsob příjmu žádostí [PDF, 305 kB]
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů [PDF, 331 kB]
11.2 Vydané právní předpisy Městys Vranov nad Dyjí vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Obecně závazné vyhlášky
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Ceny úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluvv -
13.2 Výhradní licence V současné době nejsou pro Městys Vranov nad Dyjí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy o poskytování informací

GDPR - Ochrana osobních údajů

 • Oznámení o způsobech zpracování osobních údajů
 • Aktuální kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Mária Chvajová Staňková
  Tel. 603 148 419
  Email: stankova@stankovapartneri.cz
  http://www.stankovapartneri.cz
  Staňková a Partneři GDPR, s.r.o., sídlem Prachnerova 674/8, 150 00 Praha 5

Formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Další informace na portálu veřejné správy.