Zdroj: https://www.ouvranov.cz/aktualni-informace/sber-objemneho-odpadu  •  Vydáno: 5.3.2024 9:50  •  Autor: Miroslava Hanáková

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 15. 04. do 18. 04. 2024 bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu. Do této kategorie odpadů patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: koberce, lina, matrace, textil, nábytek, keramické předměty, rozebrané ledničky, rozebrané televize a elektrozařízení, apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!