Zdroj: https://www.ouvranov.cz/aktualni-informace/svoz-nebezpecneho-odpadu  •  Vydáno: 5.3.2024 9:50  •  Autor: Miroslava Hanáková

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 13. 04. 2024 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad a provádět zpětný sběr elektrospotřebičů.

Nebezpečný odpad a kompletní elektrospotřebiče přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 8.00 do 9.00 hodin. Mezi uvedený odpad patří:

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas!!!