Sličná Madona – další vzácná zachráněná památka

Vše má svou historii a osud, ne jinak je to i s nádhernou sochou restaurované madony, která v sychravý podzimní pátek 18. listopadu 2016 za znění kostelních a zámeckých zvonů ve 12 hodin v poledne poprvé pohlédla z výšky na náš Vranov. Původ tohoto krásného, hlavně ale sochařsky vzácného díla, se mi nepodařilo dopátrat. Této záhadě jsem věnovala mnoho času, dokonce jsme s manželem bádali i v Diecézním archivu biskupství brněnského v Rajhradu. Zde nám k tomuto tématu připravili asi 2 m vysoký stoh kronik a listin z Olbramkostela a okolí. Domnívala jsem se, že socha, která nese název „Šimberská Panna Maria“ bude někde zmíněna v kronikách Olbramkostela, ke kterému hrad Šimberk - Šimperk kdysi dávno patřil. Zřícenina hradu Šimperka se nachází nad zákrutou Plenkovického potoka, východně od Šumné, nedaleko Olbramkostela. Pod zříceninou je rybník Vlkov, nedaleko Vranovská Ves a Hostěrádky. Uvádí se, že již v r. 1517 byl hrad pustý, včetně osad v okolí a to Vlkov, Hipice, Šimperk. Od r. 1568 patřil Šimperk k Vranovu. Tato socha ale rozhodně není tak stará, téměř 500 let, aby se tím dokladoval její prapůvod na Šimperku. Toto zůstává stále předmětem mého zájmu a bádání, kdy, kdo, ale hlavně kde byla socha prapůvodně umístěna?

 V archivu ve Znojmě je německy psaná kniha: Vranov nad Dyjí, místopis a průvodce“ – vydaná v r. 1929 v Brně, autor je Alois Groger a zde ve výčtu vzácných památek ve Vranově je již tato Madona zmiňovaná. To znamená, že v této době, ale zřejmě i dříve byla socha již ve Vranově. Co je ale zajímavé, že v tomto místopise je uvedeno, že socha stála na kruhovém prostoru před zámkem, tj. za prvním mostem. Proč a s čím svolením ji hospodářský správce zámku pan Nikodém nechal převézt na svůj pozemek, a to na ulici Havlíčkovo nábřeží, se neví. Dnes jde o místo mezi domy č. 186, tj. Zuhlovi a 187, tj. Jakoubkovo, dlouhá budova s autoopravnou pana Kochola. Mnozí staří Vranováci si ještě na umístění této sochy vzpomínají. Našla jsem ve farní kronice Vranova na str. 329 tento zápis – doslovný přepis z r. 1951: „Za přispění pana Karla Kochola, který velmi obětavě pracoval na vykácení „pralesa“ na starém hřbitově, se zde uklidilo. Pan Václav Kasal pomohl při převezení a instalaci prastaré sochy Panny Marie od Jakoubkova hotelu na starý hřbitov. Pan Kochol opatřil zlato k zhotovení nápisu Ave Maria. Celé měsíce pracoval s paní Procházkovou a Křivanovou na úpravě starého hřbitova“. Rozumně bylo zvolené místo za kostelem na starém hřbitově, kde socha sice chátrala, ale nebyla na očích vandalům. Když jsem po úmrtí mé maminky paní Kyselákové v r. 2006 dělala pořádek v dokumentech, zaujala mě listina s názvem: „Prohlášení“…, kde moje maminka prohlašuje, že:…tato vzácná socha se už od mých dětských let nachází na hřbitově za kostelem a nebylo s ní nikdy manipulováno, je stále na stejném místě, takže naše rodina a její přátelé jsou přesvědčeni, že socha právem patří Vranovskému kostelu (dokument uložen, možnost nahlédnout). Jde o dokument z r. 2001, kdy byl jistý záměr sochu zúročit zřejmě pro dekorativní úmysly. Šlo o „svatou lež“, aby se socha zachovala a nebyla nikam odvezena. Pro mne to byla výzva k tomu, že když už máti sochu uchránila, tak já ji musím zachránit. Při restaurování sochy sv. J. Nepomuka byl osloven restaurátor Mgr. Art René Vlasák, aby se na sochu podíval. Jeho nadšení nad sochařským uměním a vzácností památky nebylo o nic menší, než nadšení nad sv. Nepomukem. 19.7. 2016 byla socha odstraněna z podstavce a převezena k restaurování do dílny. Díky pochopení starosty Ing. L. Vedry, který s respektem a úctou přistupuje k oživování zdejších památek, které jsou nedílnou součástí dějin obce, ale i koloritu krajiny, se podařilo vyzískat z dotačního programu 54 000 Kč na opravu sochy. Jde o velmi administrativně složitý proces papírování a nekonečných žádostí, ale radost z dokonaného díla dá vždy na vše zapomenout. Je chvályhodné, že Rada obce, ale i všichni zastupitelé vždy jednohlasně souhlasí s investicemi do těchto vzácných památek. Žijící legenda prof. Miloš  Stehlík nar. 1923 nejuznávanější odborník v oboru barokních soch, nositel čestných ocenění, autor mnoha odborných knih byl při spatření sochy nadšen a rád se stal odborným poradcem při realizaci celého projektu. Dle vyjádření odborníků je socha jedna z nejvzácnějších památek na Znojemsku. Vznikl návrh na sloup, též pilíř, který v odborné literatuře je popisován jako „monumentální sochařská památka, u níž výšková dimenze tvarové podpory je větší, než vertikálně nesené břemeno, figura“. Magistr Vlasák velmi citlivě navrhl a zhotovil sloup tak, aby stylově souzněl se sochou Madony. Problém byl najít důstojné místo tak, aby byly splněny všechny podmínky platné od památkářů, najít pozemek, který je ve vlastnictví obce, atd. Jako nejpřijatelnější byl přijat návrh umístit sochu do parčíku na Bítovské ulici s pohledem Madony směrem k zámku. Byl sváděn dlouhý a urputný boj s památkáři, kteří chtěli dát sochu někam ke kostelu. Nakonec námitky starosty zvítězily a 17. října byl nainstalován sloup na připravený zabetonovaný základ. Díky vysokozdvižné plošině, na které pracoval při usazování sochy restaurátor, a kterou ovládala paní Vobůrková z Kuchařovic, a díky precizní práci jeřábníka Pavla Nešpora v pátek 18. listopadu se podařilo umístit čtyřmetrákovou sochu do výšky 3 m. Byly to chvíle obrovského napětí, zda popruh, který držel pod zadečkem Ježíška a kolem krku Pannu Marii, vše vydrží a obnovené dílo se nepoškodí. Jako první obdivovatelka přišla paní doktorka Kofroňová, která s obdivem a úžasem pronesla: „Ta socha je sličná a je zázrak, že Vranov tuto sochu má“. Sličná znamená ušlechtilá, líbezná, krásná, pohledná.

Veřejnosti bude Madona předána při slavnostním svěcení v pondělí 20.3. 2017, což je první jarní den a vyhlášený Světový den štěstí. Sličná Madona si zaslouží zapamatovatelné datum, tj. den začátku nejkrásnějšího ročního období plného slunce, lásky a života. Sličná Madona se tak stane patronkou a ochranitelkou občanů Vranova.

Tato akce „Restaurování sochy Madony“ byla z části financována z rozpočtu Jihomoravského kraje – Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 – v rámci projektu Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek. Městysi byla poskytnuta dotace ve výši 54.000,- Kč.