náš městys

náš městys

menu

úvodní stránka
kontakty
historie
základní údaje
úřad městyse
zastupitelstvo
dokumenty
akce
místní knihovna
Vranovský zpravodaj
pro turisty
zdravotní středisko
jízdní řády
Vyhlídka zamilovaných
důležité odkazy
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Moderní úřad

sbor dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

 

místní knihovna


Místní knihovna ve Vranově nad Dyjí

Adresa
Bělidla 165
671 03 Vranov nad Dyjí

Telefon
+420 515 296 266

e-mail
knihovna.vranovnd@tiscali.cz

vedoucí knihovny
Eva Bednářová

zřizovatel
Městys Vranov nad Dyjí

Knihovna v našem městyse Vranov nad Dyjí je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby při rovnosti podmínek všem obyvatelům městyse a okolí, ale i návštěvníkům, kteří zde tráví dovolenou a o tyto služby projeví zájem.

Historie
Do roku 1966 byla knihovna ve Vranově nad Dyjí knihovnou s dobrovolným pracovníkem umístěna v bývalé budově okresního správního soudu. V roce 1967 se knihovna profesionalizovala a v roce 1968 se její působnost rozšířila na okolní obce formou napojování veřejných knihoven na střediskový systém. Tento proces probíhal postupně a byl ukončen v roce 1981. Celkový počet napojených knihoven byl 21. Po dostavbě nové mateřské školy v roce 1983 získala knihovna prostory bývalé mateřské školy, kde sídlí dosud. Do roku 1996 byla knihovnou střediskovou finančně zajišťovanou Okresní knihovnou ve Znojmě. V roce 1997 byla předána obci Vranov nad Dyjí.

Současnost 
Ve svém fondu má knihovna zapsáno necelých 12 000 knih všech žánrů. Knihovna pokračuje v budování svých knižních fondů a zároveň využívá regionálních služeb Městské knihovny ve Znojmě, odkud půjčuje knihy a časopisy z výměnného fondu. Čtenáři tak mají stále nové tituly je z čeho vybírat. Knihovna poskytuje služby nejen obyvatelům městyse, ale v letních měsících i návštěvníkům, kteří zde tráví dovolenou. Díky programu VISK 3 získala knihovna koncem roku 2002 počítače, napojení na internet a knihovnický program Clavius, čímž obohatila nabídku služeb pro občany i návštěvníky Vranova nad Dyjí. Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny v týdnu – celkem 14 hodin. Kromě půjčování knih nabízí knihovna internet pro veřejnost, zprostředkovává meziknihovní vypůjční služby, pořádá besedy a soutěže pro děti. Děti z 1. stupně místní základní školy docházejí do knihovny pravidelně s paní učitelkou a účastní se každoročně soutěže o nejlepší čtenářský deník. Každá třída je hodnocena samostatně a vítězové získávají knižní odměnu.

PŮJČOVNÍ DOBA
ÚTERÝ        10°° - 12°° 13°°- 18°°
ČTVRTEK    10°° - 12°° 13°°- 18°°

INTERNET PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ     10°° - 12°°
ÚTERÝ        10°° - 12°° 13°°- 18°°
STŘEDA      10°° - 12°°
ČTVRTEK    10°° - 12°° 13°°- 18°°
PÁTEK        10°° - 12°°

ceník služeb - registrační roční poplatek
dospělí 40,- Kč
důchodci 30,- Kč
mládež do 18 let
studenti, učni 25,- Kč
děti do 15 let 15,- Kč
jednorázový poplatek za využití služeb knihovny 20,- Kč
použití internetu – bezplatné zdroje 0,- Kč

použití tiskárny
černobílá tiskárna jednostranně 2,- Kč
černobílá tiskárna oboustranně 3,- Kč
tisk celostránkového obrázku 12,- Kč


 

úřední e-deska

nové fotografie

Vranovská pouť

Dětský den

Vranovské posvícení

Okrsková soutěž
v požárním sportu 2012

Výstava HOBBY - České Budějovice

Zahájení rekreační sezóny 2012

Den Matek

Slet čarodějnic

Odpoledne na Šumné

Vranov čte dětem

Velikonoční dílny ZŠ Vranov nad Dyjí

Pálení Morany

Lázně Sarvár

Masopust

Kluziště v areálu SK Vranov nad Dyjí