Tržní řád, veřejné zakázky a výběrová řízení

Tržní řád obce má formu obecně závazné vyhlášky, je vydáván starostou obce a řídí se Živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.), popř. dalšími zákony, které mění a doplňují Živnostenský zákon (např. č. 280/1997 Sb., č. 356/1999 Sb., č.167/2004 Sb.).

Veřejné zakázky a výběrová řízení