Zastupitelstvo městyse

Seznam jednotlivých zastupitelů včetně jejich funkce.

Funkce Jméno
Starosta Ing. Lubomír Vedra
Místostarosta Milada Kovářová
Člen rady Lukáš Tomala
Člen rady Jan Maurer
Člen rady Jaroslav Doubek
Člen zastupitelstva Vladimír Kochol
Člen zastupitelstva MUDr. Alena Horná  
Člen zastupitelstva Mgr. Alena Řídká
Člen zastupitelstva Miloslav Šára
Člen zastupitelstva Ondřej Bednařík
Člen zastupitelstva Lukáš Trochta
Člen zastupitelstva Martin Beneš
Člen zastupitelstva Vladimír Kasal
Člen zastupitelstva Josef Kašpar
Člen zastupitelstva Ing. Milan Koňák