Zastupitelstvo městyse

Seznam jednotlivých zastupitelů včetně jejich funkce.

Funkce Jméno
Starosta Ing. Lubomír Vedra
Místostarosta MUDr. Alena Horná
Člen rady Jaroslav Doubek
Člen rady Lukáš Tomala
Člen rady Jaroslava Pospíchalová
Člen zastupitelstva Luboš Altenburger
Člen zastupitelstva Jan Maurer
Člen zastupitelstva Miloslav Šára
Člen zastupitelstva Jan Plucek
Člen zastupitelstva Ing. Růžena Maurerová
Člen zastupitelstva Milada Kovářová
Člen zastupitelstva Ivana Glombová
Člen zastupitelstva Vladimír Kasal
Člen zastupitelstva Marika Jeneiová
Člen zastupitelstva Marie Prodělalová