Městys Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí oficiální web

Novinky a aktuality

Nabídky denního menu:

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 29. dubna 2023 budou pracovníci firmy FCC Znojmo, s.r.o. svážet nebezpečný odpad.

Nebezpečný odpad přivezte na prostranství k penzionu Inspira v době od 08.00 do 09,00 hodin.

Mezi nebezpečný odpad patří:

Barvy a ředidla (v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, prošlé léky, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků, agrochemický odpad (staré postřiky a hnojiva).

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

 !!! Je důrazně zakázáno provádět skládku na prostranství mimo uvedený datum a čas !!!

 

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 16.3.2023 9:20  •  Přečteno: 14x

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Ve dnech od 2. do 5. května 2023  bude na prostranství u penzionu Inspira umístěn kontejner na shromáždění objemného odpadu.    

 Do této kategorie odpadu patří veškerý objemný odpad kromě tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a železného šrotu.

Příklad: podlahové krytiny, matrace, textil, nábytek, dřevo, keramické předměty apod.

Tohoto sběru odpadu mohou využít pouze poplatníci místního poplatku za komunální odpad (občané a cizinci s trvalým pobytem ve Vranově nad Dyjí a majitelé rekreačních objektů, rodinných domů a bytů v našem katastru).

!!! Je důrazně zakázáno provádět skládku mimo stanovené období a kontejner !!!

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 16.3.2023 9:20  •  Přečteno: 25x

Kulturně zábavné odpoledne v Šumné

Kulturně zábavné odpoledne v Šumné Pěkně Vás zdravím jménem pořadatelů tradiční akce, pracovně nazývané Šumšou – kulturně zábavné odpoledne. Po dvouleté přestávce, opět letos tuto aktivitu chystáme. A to v neděli 16. 4. v 15,00 hodin v kulturním domě v Šumné.

Chceme pozvat i vás nejen jako diváky, ale i k aktivnímu zapojení. Celá akce má ukázat, že i v naší oblasti žijí lidé, kteří něco dovedou a umí se slušně pobavit. Má to vést také ke sblížení a vzájemnému povzbuzení. Pravidla zůstávají stejná: nejméně sedmi členný tým si připraví vystoupení maximálně na 7 minut. Účastnit se mohou dospělí, mládež, děti i staří. Podmínka je, aby předvedený program byl slušný a nikoho neurážel. Zkušenost z minulých let ukázala, že jde o akci prospěšnou a zajímavou.

Autor: Miroslava Hanáková  •  Vydáno: 3.3.2023 21:36  •  Přečteno: 65x
Zobrazit všechny aktuality